Revisjon

God kunnskap om deres virksomhet er en forutsetning for å kunne gjennomføre og levere en effektiv og solid revisjon samt revisjonsnære tjenester. I Solhøi Revisjon tilpasser vi revisjonen etter størrelsen på virksomhet og bransje. Hovedmålet er økt tillit til økonomisk informasjon, samt god styring og kontroll. Vi tar utgangspunkt i selskapsspesifikk risiko og problemstillinger hos dere, og retter vår revisjon mot disse.

 

Vi har fokus på høy integritet, bred kompetanse og full tilgjengelighet, og utfører alltid oppdragene med stor respekt for den viktigheten dette utgjør for våre kunder. Våre erfarne og kompetente ansatte tilstreber å inneha god kjennskap om din virksomhet og være i stand til å se hele bildet.

 

Vi tilbyr revisjonstjenester innenfor:

  • Lovbestemt revisjon og revisjonsnære tjenester
  • Skatt og avgift
  • Transaksjoner og øvrige attestasjonstjenester
  • Risikostyring og intern-kontroll
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital