Content1 | col3

Om oss

Revisjon gjennom generasjoner. Solhøi Revisjon AS ble stiftet 1.7.1989 av Sidsel og Torill Solhøi. Etableringen representerte et generasjonsskifte, da jentene videreførte virksomheten til sin far; registrert revisor Ellef Solhøi.

Ellef startet sin virksomhet i 1965, og begge jentene ble bokstavelig talt flasket opp med tall og regnskap. Det er kanskje ikke rart at også døtrene raskt fattet interesse for faget. For dem er revisjon og regnskapsføring også blitt en hobby.

Sidsel og Torill avla eksamen som statsautorisert revisor i 1987, og begge er også utdannet siviløkonom og autorisert regnskapsfører.
De overtok eierskapet i bedriften i 1989 og har, som sin far, alltid lagt vekt på tett oppfølging og nærhet til kunden. Eller omsorgsrevisjon som mange vil kalle det.

Fra 1.1.2001 ble Ola Eriksen med som partner, og selskapet eies i dag av de tre med like store eierandeler.

I 2004 ble revisjonsselskapet Karlsen Revisjon AS i Halden kjøpt opp. Dette er senere fusjonert med Solhøi Revisjon AS og drives som et avdelingskontor.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital