Content1 | col3

Regnskap

Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med solid kompetanse samtidig som vi høster fordeler av vårt tverrfaglige miljø. Vi er bevisste på å holde oss oppdaterte på gjeldende lover og regler til enhver tid.

 

Vi har lang erfaring fra de fleste typer virksomheter og bransjer, noe som gir oss mulighet til å tilby akkurat din bedrift det aller beste innen regnskap- og økonomitjenester.

 

Outsourcing av regnskapstjenester bidrar ofte til å skape en kostnadseffektiv drift. Det frigjør også verdifull tid slik at du som kunde kan konsentrere deg om kjernevirksomheten.

 

La våre regnskapsførere overta hele eller deler av regnskaps- og økonomiarbeidet – få bedre tid, bedre kontroll og bedre økonomi!

 

Våre regnskapstjenester (til alle typer bedrifter):

  • Budsjett - resultat og likviditet
  • Regnskapsføring – avstemminger
  • Lønn
  • Fakturering
  • Rapportering
  • Komplett årsregnskap
  • Skatteskjemaer (aksjonærregisteroppgave)
  • Økonomisk rådgivning

 

Vi har i tillegg en bred spesialkompetanse for regnskapsføring for investorer med finansplasseringer, primært kjøp og salg av aksjer. Vi har et eget system som forenkler håndtering av gevinster og tap ved verdipapirhandel og som gir deg full oversikt.

 

Våre regnskapssystemer:

  • Tripletex
  • Visma Mamut

 

Tripletex er et 100 % webbasert regnskapssystem, som gir deg en løpende god oversikt og kontroll over likviditet, resultat, lønnsomhet og utvikling for din bedrift.

 

Tripletex består av en rekke moduler som er integrert sømløst med hverandre. Her har man mulighet for modulene faktura, regnskap, lønn, lager, prosjekt og timeregistrering i ett og samme system. Dermed unngås dobbeltarbeid ved import og manuell bokføring av bilag fra ett system og inn i ett annet. Tripletex støtter også abonnementsfakturering, EHF faktura og KID. Man kan også betale regninger rett fra systemet (direkte remittering).

 

Vi bistår med å kartlegge din bedrifts rutiner og behov, og ut ifra det velge hvilke moduler som skal kombineres for å oppnå en mest mulig effektiv løsning.

Vi ønsker å dra nytte av fremtidens teknologi og bevege oss mer og mer over i "skyen". Tripletex er vårt foretrukne valg av regnskapssystem.

Visma Mamut er et enklere regnskapssystem og kan være en effektiv løsning for de minste bedriftene.

 

Våre systemer vil til enhver tid være tilrettelagt for arbeidsdeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital