Content1 | col3

Regnskap

Vi er autorisert regnskapsførerselskap, og har en rekke regnskapsoppdrag som inngår i porteføljen.

Vi hjelper deg til å legge opp rutiner som minimerer tiden du må bruke på økonomi, regnskapsføring og rapportering. I tillegg bistår vi med årsavslutning, og vi utarbeider også personlige selvangivelser.

Vår spesialitet er ellers regnskapsføring for investorer med finansplasseringer, primært kjøp og salg av aksjer. Vi har eget system som forenkler håndtering av gevinster og tap ved verdipapirhandel og som gir deg full oversikt.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital