Om Solhøi Revisjon AS

- Vår historie -

Sammen skaper vi historie

Langsiktige kunderelasjoner
Kontinuerlig kompetanseutvikling
Verdibasert samarbeid
Solhøi Revisjon AS ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner innen revisjon, regnskap og rådgivning. Vi har styrket våre røtter gjennom å tilegne oss mennesker med utfyllende kompetanse og riktige holdninger. Derfra har vi bygget videre på den historiske arven der du som kunde alltid har vært førsteprioritet. 

I dag er vi en solid og sosial gjeng som betjener våre kunder med dedikasjon og profesjonalitet.

Vår historie

Begynnelsen

Solhøi Revisjon AS har en rik historie som strekker seg tilbake til etableringen den 1. juni 1989. Selskapet ble etablert som en del av et generasjonsskifte mellom den registrerte revisoren Ellef Solhøi og hans døtre Torill og Sidsel Solhøi, begge siviløkonomer og statsautoriserte revisorer.

Ved overtakelsen var Torill og Sidsel pionerer, som de første kvinnene som drev revisjonsvirksomhet i aksjeselskapsform. Kontoret lå på Greåker, der fokuset primært var rettet mot revisjon. Personlig service og kundepleie var høyt prioritert. I tillegg tok selskapet av seg småregnskap som ble ført for hånd. Dette var i tråd med grunnlegger Ellef Solhøis overbevisning om at en revisor bør beherske bokføring.

Veien videre

Etter hvert gjennomgikk selskapet endringer i eierstrukturen og Sidsels ektefelle Ola Eriksen kom inn som tredje eier. I tillegg til revisjon og regnskap, spesialiserte selskapet seg nå på verdsettelser, fusjoner og fisjoner. 

Økt arbeidsmengde kombinert med oppkjøp av flere mindre revisjonsvirksomheter i Østfold på 1990- og 2000-tallet førte til behov for mer arbeidskraft. Arbeidsstokken økte i takt med utviklingen og i 2015 var Solhøi bestående av ca. 10 ansatte.

Fra 2015 har Solhøi-søstrene solgt ned sine eierandeler og nye aksjonærer er kommet inn. I dag er kontoret lokalisert på Tunejordet i Sarpsborg og våre medarbeidere øker stadig i antall. 

Vi er stolte av vår bedriftskultur der kunden er i fokus. Denne verdien er det viktigste vi har med oss fra vår historiske arv og danner fundamentet i Solhøi Revisjon AS.