Din ideelle rådgiver

Våre tjenester omfatter

Økonomisk og strategisk rådgivning
Bredt kompetansemiljø
Faglig tyngde
Siden Solhøi Revisjon AS ble stiftet i 1989 har vi bistått næringslivet i Østfold med økonomisk og strategisk rådgivning. 

Med vår erfaring og brede kompetansemiljø i ryggen får du som kunde hjelp til å se muligheter med drift og utvikling av din virksomhet.

Våre økonomiske analyser kombinert med et skarpt strategisk blikk utgjør en verdifull verktøykasse for deg som kunde. 

Vi bryr oss 

En dyktig rådgiver vil sette seg godt inn i bedriften din og ha kjennskap til deres mål, forutsetninger og begrensninger. Dette skaper grunnlaget for at vi skal kunne være verdifulle og dermed gi deg trygghet i fremtidige beslutninger.  

Gjennom vårt tverrfaglige miljø søker vi løpende kunnskapsdeling som skal komme deg som kunde til gode.

En økonomisk samarbeidspartner

Vi ønsker å være en økonomisk samarbeidspartner og rådgiver når de mest kompliserte utfordringene oppstår. Vi kan bistå med følgende:
Etablering av selskap
Opphør/avvikling
Verdsettelse
Generasjonsskifte/arv
Fusjon/fisjon
Kapitalforhøyelse
Styrearbeid
Skatt og merverdiavgift
Budsjett
Økonomistyring
Likviditetsstyring
Årsregnskap
Privat skattemelding
Målet er å være en personlig rådgiver og samtalepartner med fokus på tillit og gode relasjoner. I tillegg har vi advokater som gode samarbeidspartnere ved behov. 
Ta kontakt ved spørsmål eller ved behov for bistand!
Kontakt oss
arrow-right