Revisjon fra A til Å

Solhøi Revisjon - din lokale revisor

Våre revisorer innehar

Bred kompetanse
Lang erfaring
Høyt faglig nivå
I Solhøi Revisjon har vi fokus på tilgjengelighet, høy integritet og bred kompetanse. Våre erfarne og kompetente ansatte tilstreber å inneha god kjennskap til din virksomhet og retter revisjonen mot selskapsspesifikk risiko og problemstillinger.

Våre medarbeidere holder et høyt faglig nivå og utgjør samlet et solid kompetansemiljø. Vi tilpasser revisjonen etter virksomhetens størrelse og bransje. Fleksibilitet og tilgjengelighet vektlegges ved utførelse av alle typer revisjonstjenester. 

Din lokale revisor

Vi holder til på Tunejordet i Sarpsborg, sentralt i Østfold med kort avstand til E6. Vi er opptatt av å være tilgjengelige og anser nærhet som nøkkelen til et verdifullt samarbeid. 

Vi jobber aktivt for å skape en tett relasjon til alle kundene våre og ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner innen revisjon.

Våre kunder og tjenester

Solhøi Revisjon har en variert kundeportefølje med alt fra store aksjeselskaper til små enkeltpersonforetak, frivillige organisasjoner og foreninger. En variert portefølje er en aktiv målsetting.

Vi tilbyr revisjonstjenester innenfor:
Lovbestemt revisjon og revisjonsnære tjenester
Skatt og avgift
Transaksjoner og øvrige attestasjonstjenester
Risikostyring og internkontroll
Omorganisering
Ta kontakt ved spørsmål eller ved behov for bistand!
Kontakt oss
arrow-right