Content1 | col3

Sammen skaper vi verdier!

Solhøi Revisjon er et frittstående revisjonsselskap med adresse Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg. Kontoret ligger sentralt på Sørlietorget på Tunejordet i Sarpsborg.

Klientmassen har stor spennvidde og omfavner de fleste bransjer. Hovedtyngden av klientene holder til i Sarpsborg, men vi har klienter over hele Østfold og i Oslo/Akershus, Buskerud og Vestfold.

Solhøi Revisjon har de siste årene både styrket bemanningen og tilpasset organisasjonen for vekst. Flere oppdragsansvarlige med erfaring og kompetanse fra større revisjons- og rådgivningsselskap samt operativ erfaring fra økonomistillinger har kommet til. Bedriften teller i dag 17 ansatte og utgjør samlet et solid kompetansemiljø. Våre partnere og øvrige ansatte fremkommer her.

Solhøi Revisjon har som målsetting å være den foretrukne samarbeidspartner for små og mellomstore bedrifter i Østfold. Partnere i Solhøi Revisjon involverer seg med stort engasjement i hvert enkelt kundeforhold. Det gjør at vi kjenner alle våre kunder godt, og er svært engasjert i deres hverdag. Det er et viktig fundament for de verdiene vi skaper sammen.

I tillegg til vår status som revisjonsselskap, er vi også autorisert regnskapsførerselskap. Det gjør oss i stand til å se hele bredden i din forretningsvirksomhet.

Med lang erfaring, stor faglig tyngde og en genuin interesse for faget, sørger vi for å veilede deg og ditt foretak trygt gjennom alle regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige. utfordringer/muligheter. På den måten bidrar vi til å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for deg som kunde, slik at du kan ha fullt fokus på din kjernevirksomhet.

Det er trygt, det er effektivt og det er lønnsomt!
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital