Content1 | col3

Revisjon

Hovedtyngden av våre oppdrag er revisjonsvirksomhet. Vi påtar oss også oppdrag i forbindelse med omdannelser, fusjoner, fisjoner samt annen økonomisk og regnskapsmessig bistand som attestasjoner.

Vi tilpasser våre leveranser ut fra størrelse, bransje og eventuelle andre spesielle behov hos våre klienter. Vi har fokus på høy integritet, bred kompetanse og full tilgjengelighet, og utfører alltid oppdragene med stor respekt for den viktigheten dette utgjør for våre kunder.

Vi sørger for å sette sammen et klientteam med oppdatert regnskaps- og revisjonskompetanse som også er basert på relevant bransjekunnskap.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital