Content1 | col3

Rådgivning

Gjennom å være tilgjengelig for kundene våre kan de få økonomiske og strategiske råd når de har behov for dette, basert på egne regnskapstall og analyser av disse.

Vi ønsker å være en økonomisk samarbeidspartner og rådgiver når de mest kompliserte utfordringene oppstår, og vi kan bistå med følgende:

 

 • Etablering av selskap
 • Opphør/avvikling
 • Verdsettelse
 • Restrukturering
 • Generasjonsskifte/arv
 • Fusjon/fisjon
 • Kapitalforhøyelse
 • Styrearbeid
 • Skatt og merverdiavgift
 • Budsjett
 • Økonomistyring
 • Likviditetsstyring
 • Årsregnskap
 • Privat skattemelding

 

Tryggheten fra vårt brede kompetansemiljø gir deg som kunde hjelp til å se nye muligheter med driften av din virksomhet.

 

Våre økonomiske analyser kombinert med et skarpt strategisk blikk, sørger for at nødvendige tiltak blir gjennomført på korrekt og hensiktsmessig måte.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital